ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ PTP

Το Pallini Tennis Park σας ενημερώνει πως τα Πακέτα Κουπονιών Παιχνιδιών θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018. Οι κάτοχοι Πακέτων Κουπονιών θα έχουν δικαίωμα χρήσης των Κουπονιών τους μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Η ωριαία χρέωση των γηπέδων, από 1ης Δεκεμβρίου 2018 θα είναι 22€/ώρα. Η χρέωση αφορά το κόστος για 1 ώρα παιχνίδι, με τη χρήση των φώτων, όταν αυτά χρησιμοποιούνται.