Πακέτα Χρόνου

Ατομικό Πακέτο ενός έτους (12 μήνες)

€ 360 σε 3 ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις (3 Χ 120€)

Ατομικό Πακέτο έξη μηνών

€ 200 σε 2 ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις (2 Χ 100€)

Συζυγικό Πακέτο ενός έτους

€ 540 σε 3 ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις (3 Χ 180€)

Νεανικό Πακέτο ενός έτους (έως 30 ετών)

€ 240 σε 3 ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις (3 Χ 80€)

Οικογενειακό Πακέτο ενός έτους (2 γονείς & παιδιά)

€ 630 σε 3 ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις (3 Χ 210€)

Οικογενειακό Πακέτο ενός έτους (1 γονέας και παιδιά)

€ 540 σε 3 ισόποσες μηνιαίες διαδοχικές δόσεις (3 Χ 180€)

  DSC_0060

Τα πακέτα χρόνου δίνουν τη δυνατότητα στο κάτοχό τους να χρησιμοποιεί τα γήπεδα μέχρι τρεις (3) την εβδομάδα, κάνοντας booking (τηλεφωνική προκράτηση γηπέδου) μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν, χωρίς περαιτέρω χρεώσεις, πχ. ΦΩΤΑ κλπ.