Μετατροπή Συστημάτων Κατάταξης

trcyuic

Για χώρες οι οποίες έχουν το δικό τους σύστημα αξιολόγησης, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παικτών/τριων από διαφορετικές χώρες, το International Tennis Number έχει κατασκευάσει ένα ειδικό διάγραμμα μετατροπής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σχετικό σύνδεσμο:

(http://www.tennisplayandstay.com/itn/around-the-world/ratings-around-the-world.aspx )